Nyheter: 2014

Arkiv

Språk påverkar beslutsfattande

Våra handlingar och de beslut som vi fattar påverkas av vilket språk som vi använder. För företag kan detta vara särskilt intressant gällande vilket/vilka språk de ska använda i olika kommunikations- och marknadsföringsaktiviteter. I en studie som publicerades tidigare i år fann forskarna att människor handlar mer utilitaristiskt* om de ställs inför ett moraliskt dilemma Läs mer

Receptet för en bra översättning

När det kommer till språk kan åsikterna ofta gå isär om vad som kännetecknas som bra eller dåligt språk. Ibland handlar det bara om tycke och smak men ibland finns det faktiska skillnader mellan ord och uttryck som till synes betyder samma sak. Dessa skillnader kan bestå av konnotationer, d.v.s. betydelser och associationer (ofta emotionellt Läs mer

Det skrivna ordet förmedlar företags identitet

En stor del av en människas identitet ligger i hur den personen uttrycker sig. Det man säger och hur man säger det sänder ut signaler till andra människor, som i sin tur kommer att tolka dessa  och skapa sig en bild av vem den personen är. Identitet, profil och image Detsamma gäller för företag som Läs mer

Många fördelar med översättningsverktyg

De flesta översättningsbyråer och översättare arbetar med översättningsverktyg, som även kallas CAT-verktyg (eng. Computer Assisted Translation). Översättningsverktyg bör inte förväxlas med maskinöversättningsverktyg som automatiskt översätter texter utan mänsklig inblandning. Skapar översättningsminnen Med hjälp av ett översättningsverktyg kan man skapa översättningsminnen. Ett översättningsminne är en lingvistisk databas som växer i takt med att översättaren översätter mer Läs mer

Språkkänsla

Språkkänsla, översättning och mottagaranpassning Vi känner nog alla igen oss: en text bara känns rätt eller fel. Men hur mycket är känsla och hur mycket är kunskap när man arbetar med språk? Språkkänsla är något vi föds med, en känsla för att hantera ord och formuleringar på rätt sätt på vårt förstaspråk. Språkkänslan gör att Läs mer

Var och ens rätt till sitt modersmål

Den 21 februari 1952 protesterade studenter för sin rätt att tala och skriva sitt modersmål bengali, ett av två nationella språk i dåtidens Pakistan, och sköts till döds i Dhaka. Sedan 1999 firas internationella modersmålsdagen den 21 februari varje år. Det är en UNESCO-dag som har som mål att sprida modersmål för att främja språklig Läs mer

Maskinöversättning vs. människan

Sedan 1950-talet har forskning bedrivits för att hitta ett sätt för datorer att automatiskt översätta mellan språk. Bland annat Google har kommit en bit på vägen med Google Translate, där principen ju mer text desto bättre gäller, baserat på statistik. Men det finns fortfarande inget program som har lyckats producera högkvalitativa översättningar. Anledningarna till detta Läs mer

Översättning – vad är det?

En vanlig kommentar som många översättare ofta får är ”Jaha, jobbar du som översättare? Det måste vara svårt att översätta romaner och hitta författarens ton!”. De allra flesta tänker i första hand på just översättning av populärkultur som filmer och skönlitteratur när de hör ordet översättning. Men en stor del översättning äger faktiskt rum ”bakom Läs mer