Nyheter: 2017

Arkiv

Språkmaskineriet inom EU

Inom EU finns 24 officiella språk och arbetsspråk: Bulgariska, franska, maltesiska, kroatiska, tyska, polska, tjeckiska, grekiska, portugisiska, danska, ungerska, rumänska, nederländska, iriska, slovakiska, engelska, italienska, slovenska, estniska, lettiska, spanska, finska, litauiska och svenska. Alla EU-medborgare ska ha rätt att få tillgång till EU-handlingar på något av det egna landets officiella språk, och ska även kunna Läs mer

Svenska språkets historia

Språk utvecklas ständigt, och det har hänt mycket i svenskan sedan de första runstenarna restes. Runsvenska Det svenska språket dateras till vikingatidens början, omkring år 800. Den första perioden i svenskans historia kallas den runsvenska tiden (800-1225), eftersom de enda egentliga skriftkällorna från denna tid är runstenar. En viktig händelse under denna period var kristnandet Läs mer

”Vi talar inte som vi skriver, och vi skriver inte som vi talar”

Man brukar dela upp språket i talspråk och skriftspråk. Skriftspråket ger oss ökade möjligheter till information och kommunikation, vilket har stor betydelse för samhällsutvecklingen i ett större perspektiv, men det är faktiskt inte en nödvändig del för att kalla ett språk ett språk: flera språk i världen saknar helt skriftspråk. Därför ses talformen som den Läs mer

Översättning av hemsidor

Med e-handel blir det allt lättare att nå ut till kunder runtom i världen med sina varor och tjänster, helt enkelt genom att översätta sin hemsida. Studier visar att kunder är mer benägna att handla från hemsidor på sitt eget språk, men är hemsidan dåligt översatt kan det istället ge ett oprofessionellt och föga förtroendeingivande Läs mer

Brittisk eller amerikansk engelska?

Engelska är ett av världens största språk med ungefär 330 miljoner modersmålstalare, och talas som andraspråk av runt en miljard människor. Därtill fungerar det som ett ”lingua franca” i stora delar av världen, ett slags kommunikationsspråk för människor med olika modersmål. Engelskan delas upp i amerikansk och brittisk engelska. Ungefär två tredjedelar av alla talare Läs mer

Oöversättbara ord

Språk speglar en hel kultur och olika språk byggs upp på olika sätt med olika egenheter, vilket är en av utmaningarna när ett språk ska översättas till ett annat. I många fall kan ett översatt ord ses som en synonym, eftersom ord ofta har olika konnotationer och associationer på olika språk. Därtill finns det kulturspecifika Läs mer

Nytt år nya ord

Språk utvecklas ständigt i takt med att vår omvärld förändras med nya uppfinningar och fenomen. Språkrådets och språktidningen lanserar varje år en lista på årets nyord, och Global Text har plockat ut några exempel som vi tycker speglar året som gått. I en alltmer uppkopplad och digitaliserad tid uppstår flertalet ord och uttryck för att Läs mer