Klicka eller dra och släpp din fil här
(Max 60MB)

Att tänka på när man beställer en offert

Språk
– Till och från vilket språk vill du översätta? Det kan även vara bra för oss att veta i vilket land texten ska användas. Ska det vara brittisk eller amerikansk engelska, europeisk eller latinamerikansk spanska?

Har du ett dokument?
– Skicka med filen du vill översätta så att vi kan få en uppfattning om ämne, omfattning och svårighetsgrad.

Målgrupp
– Vad är syftet och vem riktar sig texten till? Ska den användas internt, i marknadssyfte, är målgruppen experter eller lekmän…?

Filformat/Hemsidor
– Skicka gärna originalfilen i ett redigerbart format såsom Word, Excel, PPT, InDesign, .properties, XML, PHP, XLS, HTML, XLF. Vill du översätta din hemsida är det bra om du extraherar texterna från sidan och skickar dem i ett filformat.

Leveranstid
– Meddela oss gärna en önskad leveranstid vi ska ta hänsyn till när vi ställer ut offerten. Om ingen leveranstid anges återkommer vi med en offert som baseras på en normal leveranstid för uppdraget.

Referensmaterial
– Finns tidigare översättningar, ordlistor, stilguider eller webbplatser vi kan besöka? När vi får ta del av relevant referensmaterial ser vi till att föredragen terminologi och stil används i översättningen.

Layout
– Omfattar uppdraget också layout och sättning? Vi kan erbjuda layouttjänster i bl.a. InDesign och PageMaker.

Privatpersoner
Vi arbetar endast med företagskunder.