Skapa offert

Använd formuläret för en kostnadsfri offert, eller e-posta din förfrågan till info@globaltext.se.
All information behandlas med sekretess. Vi svarar dig inom 45 min.

BESKRIV UPPDRAGET:

LADDA UPP TEXT

Klicka eller dra och släpp din/dina filer hit
(Max 60MB)

FYLL I DINA UPPGIFTER:

ATT TÄNKA PÅ NÄR DU BESTÄLLER EN OFFERT

Språk

Till och från vilket språk vill du översätta? Det kan även vara bra för oss att veta i vilket land texten ska användas.
Ska det vara brit tisk eller amerikansk engelska, europeisk eller latinamerikansk spanska?

Har du ett dokument?

Skicka med filen du vill översätta så att vi kan få en uppfattning om ämne, omfattning och svårighetsgrad.

Målgrupp

Vad är syftet och vem riktar sig texten till? Ska den användas internt, i marknadssyfte, är målgruppen experter
eller lekmän…?

Filformat/Hemsidor

Skicka gärna originalfilen i ett redigerbart format såsom Word, Excel, PPT, InDesign, .properties, XML, PHP, XLS, HTML, XLF.
Vill du översätta din hemsida är det bra om du extraherar texterna från sidan och skickar dem i ett filformat.

Leveranstid

Meddela oss gärna en önskad leveranstid vi ska ta hänsyn till när vi ställer ut offerten. Om ingen leveranstid
anges återkommer vi med en offert som baseras på en normal leveranstid för uppdraget.

Referensmaterial

Finns tidigare översättningar, ordlistor, stilguider eller webbplatser vi kan besöka? När vi får ta del av relevant
referensmaterial ser vi till att föredragen terminologi och stil används i översättningen.

Layout

Omfattar uppdraget också layout och sättning? Vi kan erbjuda layouttjänster i bl.a. InDesign och PageMaker.

Privatpersoner

Vi arbetar endast med företagskunder.