• 1. Begär en offert
  • 2. Vi analyserar
  • 3. DU FÅR EN GRATIS OFFERT

Nyheter

Det skrivna ordet förmedlar företagets identitet

En stor del av en människas identitet ligger i hur den personen uttrycker sig. Det man säger och hur man säger det sänder ut signaler till andra människor, som i sin tur kommer att tolka dessa och skapa sig en bild av vem den personen är.

Identitet, profil och image

Detsamma gäller för företag som vill skapa sig en varumärkesidentitet. Det gäller att företaget har en enhetlig röst för att på ett framgångsrikt sätt kunna kommunicera sin identitet, det vill säga tjänst/produkt, vision och värden. Inom Branding Management pratar man ofta om hur identitet, profil och image hänger ihop. Identiteten är vad är företag faktiskt är eller har, profilen innebär hur ett företag vill uppfattas och image är hur företag i själva verket uppfattas av omvärlden.

Bild

En enda röst kommunicerar identitet

Hos företag som har ett starkt varumärke råder det konsensus mellan profil, identitet och image. När alla medarbetare vet vad företaget är och vill kommunicera, är chansen större att det uppfattas av omvärlden på önskat sätt.
För att uppnå detta måste alla i organisationen kommunicera på samma sätt, budskapet som förs ut ska vara enhetligt och att det kommuniceras på ett sätt som uppfattas som att företaget har en enda röst. Om ett företag har lyckats med det trots allt svåra arbetet att skapa ett enhetligt språk måste man även göra insatser för att detta inte går förlorat när företagets kommunikation ska översättas till andra språk.

Bibehållen identitet även i översättning

Företag som har arbetat för att hitta sin röst är ofta medvetna om vad och hur de säger något, och till vem de säger det. Det kan underlätta översättningsprocessen om denna kunskap förs vidare till översättningsbyrån, så att företagets översatta material får samma röst. Det är att föredra om översättningsbyrån utser en grupp översättare som kontinuerligt arbetar med att översätta material för ett visst företag för att lära känna företaget och lär sig ”rösten”. Det är även till fördel om företagen själva upprättar ordlistor för terminologi och tar fram stilmallar som översättarna kan luta sig mot för att få fram rätt tonalitet och terminologi.

Nyheter

Det skrivna ordet förmedlar företagets identitet

En stor del av en människas identitet ligger i hur den personen uttrycker sig. Det man säger och hur man...
Läs mer
Nyheter

Därför kan översättning öka företagets vinst

Därför kan översättning öka företagets vinst Många företag ifrågasätter inte utgifter för lokaler, belysning, värme etc. men när det kommer...
Läs mer
Nyheter

Tala till kunden på kundens språk

Tala till kunden på kundens språk För alla företag som bedriver internationell B2B-handel, e-handel eller på annat sätt vill sälja...
Läs mer
ARKIV

  • 2018
  • 2017