News

Archive

Är 2015 året då en ska yoloa eller kanske satsa på nerväxt?

12 January, 2015

I slutet av förra året kom Språkrådet ut med nyordslistan för 2014. Listan innehåller ord som har tagit sig in i svenska språket under 2014 och visar på språkliga trender.

Språket utvecklas ständigt i takt med att samhället förändras, och ord kommer till och försvinner. Många av årets nyord har bland annat att göra med genusdebatten, politik, livsstilstrender, miljö och sociala medier. De speglar med andra ord samtiden och samhällsdebatten under det gångna året.

Några exempel från nyordslistan för 2014 är:

  • en – alternativ till det generiska pronomet “man”
  • nerväxt – politiskt mål att minska den ekonomiska aktiviteten (tillväxten) så att den blir socialt och ekologiskt hållbar
  • spoilervarning – varning om att handling i t.ex. bok eller film kommer att avslöjas
  • fotobomba – medvetet eller omedvetet komma med på kort, ofta med avsikt att förstöra bilden
  • ryggprotest – som åhörare vända talande politiker ryggen för att visa missnöje
  • selfiepinne – stativ där man fäster sin smarta mobil på för att ta självporträtt (selfie) på avstånd
  • yoloa – att leva i nuet, från det engelska uttrycket “YOLO” (You Only Live Once)
  • normcore – stilfilosofi som hyllar det alldagliga. Jämför med hipsterkulturen där individualism och originalitet styr

Varför nya ord bildas

Nya ord uppstår när behovet av att beskriva ett nytt skeende uppkommer. Nya ord tillkommer i stort sett alltid i de så kallade öppna ordklasserna (verb, substantiv och adjektiv), till skillnad från de slutna ordklasserna (prepositioner, konjunktioner och pronomen), där pronomet hen som infördes i SAOL under 2014 är ett undantag. Hen är för övrigt ett lån från finskans könsneutrala pronomen “hän”.

Det återstår att se vilka av årets nyord som stannar kvar och vilka som försvinner. Kanske är selfiepinnen här för att stanna, kanske slutar man yoloa och börjar fånga dagen igen. Det vi kan säga med säkerhet är att samhällsutvecklingen styr vårt språkbruk.