Nyheter

Archive

Språkmaskineriet inom EU

04 August, 2017

Inom EU finns 24 officiella språk och arbetsspråk: Bulgariska, franska, maltesiska, kroatiska, tyska, polska, tjeckiska, grekiska, portugisiska, danska, ungerska, rumänska, nederländska, iriska, slovakiska, engelska, italienska, slovenska, estniska, lettiska, spanska, finska, litauiska och svenska. Alla EU-medborgare ska ha rätt att få tillgång till EU-handlingar på något av det egna landets officiella språk, och ska även kunna Läs mer

Svenska språkets historia

12 June, 2017

Språk utvecklas ständigt, och det har hänt mycket i svenskan sedan de första runstenarna restes. Runsvenska Det svenska språket dateras till vikingatidens början, omkring år 800. Den första perioden i svenskans historia kallas den runsvenska tiden (800-1225), eftersom de enda egentliga skriftkällorna från denna tid är runstenar. En viktig händelse under denna period var kristnandet Läs mer

“Vi talar inte som vi skriver, och vi skriver inte som vi talar”

11 May, 2017

Man brukar dela upp språket i talspråk och skriftspråk. Skriftspråket ger oss ökade möjligheter till information och kommunikation, vilket har stor betydelse för samhällsutvecklingen i ett större perspektiv, men det är faktiskt inte en nödvändig del för att kalla ett språk ett språk: flera språk i världen saknar helt skriftspråk. Därför ses talformen som den Läs mer

Brittisk eller amerikansk engelska?

06 March, 2017

Engelska är ett av världens största språk med ungefär 330 miljoner modersmålstalare, och talas som andraspråk av runt en miljard människor. Därtill fungerar det som ett ”lingua franca” i stora delar av världen, ett slags kommunikationsspråk för människor med olika modersmål. Engelskan delas upp i amerikansk och brittisk engelska. Ungefär två tredjedelar av alla talare Läs mer

Oöversättbara ord

02 February, 2017

Språk speglar en hel kultur och olika språk byggs upp på olika sätt med olika egenheter, vilket är en av utmaningarna när ett språk ska översättas till ett annat. I många fall kan ett översatt ord ses som en synonym, eftersom ord ofta har olika konnotationer och associationer på olika språk. Därtill finns det kulturspecifika Läs mer

Nytt år nya ord

09 January, 2017

Språk utvecklas ständigt i takt med att vår omvärld förändras med nya uppfinningar och fenomen. Språkrådets och språktidningen lanserar varje år en lista på årets nyord, och Global Text har plockat ut några exempel som vi tycker speglar året som gått. I en alltmer uppkopplad och digitaliserad tid uppstår flertalet ord och uttryck för att Läs mer

Se då nalkas Lucia…

05 December, 2016

Nu är det adventstider och många glöggmingel och lussebullar ska avnjutas innan jul, inte minst när vi firar vår högtid Lucia. Den svenska lucian är en blandning av både förkristna och kristna figurer. Lucia var en ung vacker sicilianska som levde på 200-talet och som blev martyr för sin kristna tros skull. Hennes namn betyder Läs mer

Framtiden för världens språk

11 February, 2015

Om hundra år kommer det att finnas färre och mindre komplexa språk på jorden, åtminstone vad gäller talspråket. Det menar den amerikanska lingvisten John H. McWhorter i en artikel i Wall Street Journal som publicerades i början av januari. Engelska – vår tids världsspråk Engelska har fått stor spridning som människors andra språk. En förutsättning Läs mer

Är 2015 året då en ska yoloa eller kanske satsa på nerväxt?

12 January, 2015

I slutet av förra året kom Språkrådet ut med nyordslistan för 2014. Listan innehåller ord som har tagit sig in i svenska språket under 2014 och visar på språkliga trender. Språket utvecklas ständigt i takt med att samhället förändras, och ord kommer till och försvinner. Många av årets nyord har bland annat att göra med Läs mer

Språk påverkar beslutsfattande

10 October, 2014

Våra handlingar och de beslut som vi fattar påverkas av vilket språk som vi använder. För företag kan detta vara särskilt intressant gällande vilket/vilka språk de ska använda i olika kommunikations- och marknadsföringsaktiviteter. I en studie som publicerades tidigare i år fann forskarna att människor handlar mer utilitaristiskt* om de ställs inför ett moraliskt dilemma Läs mer