För översättare

Våra projektledare har en av e viktigaste rollerna i översättningsarbetet. Med ett starkt kundfokus arbetar projektledarna för att tillsätta rätt översättare, planera uppdraget och leverera en korrekt översättning. Vi anser att ett proaktivt arbete hjälper både oss och våra översättare, men inte minst våra kunder.

De flesta av våra projektledare är inte bara flerspråkiga och har utomordentlig lingvistisk kunskap, de brinner även för språk. Samtliga av Global Texts projektledare har flera års erfarenhet från branschen och projektledning.

Projektledarens roll är att:

  • Hämta information om textens målgrupp
  • Planera projektet
  • Tillsätta rätt översättare
  • Arbeta proaktivt
  • Se till att resultatet överensstämmer med kundens förväntningar