Korrektur

Vi tar hand om din text och hjälper dig med korrektur och anpassning beroende på i vilket sammanhang texten ska användas. Våra professionella granskare ser till att du får felfria texter oavsett språk och ämnesområde. Ofta kan det vara en fördel att låta en duktig lingvist granska texten och föreslå formuleringar för att viktig information ska nå fram tydligt och effektivt. Granskarens uppgift kan vara att kontrollera grammatik, stavning, avstavning, stil men även fakta och terminologi.