MEDICIN

  • 1. Begär en offert
  • 2. Vi analyserar
  • 3. DU FÅR EN GRATIS OFFERT

MEDICINSKA ÖVERSÄTTNINGAR

Global Text är en översättningsbyrå med lång erfarenhet av översättning av medicinsk texter. Med kundens behov som utgångspunkt hjälper vi kunder att nå nya marknader genom effektiva och högkvalitativa språklösningar. Tillsammans med specialiserade översättare och dedikerade projektledare hjälper vi läkemedelsindustrin med översättning av bl.a. medicinsk utrustning och bipacksedlar. Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2008.