MEDICIN

  • 1. Begär en offert
  • 2. Vi analyserar
  • 3. DU FÅR EN GRATIS OFFERT

MEDICINSKA ÖVERSÄTTNINGAR

Global Text är en översättningsbyrå med lång erfarenhet av översättning av medicinska texter. Med kundens behov som utgångspunkt hjälper vi kunder att nå nya marknader genom effektiva och kvalitetssäkrade översättningslösningar. Tillsammans med specialiserade översättare och dedikerade projektledare hjälper vi läkemedelsindustrin med översättning av bl.a. medicinsk utrustning och bipacksedlar.