Nyheter

Arkiv

Tvåspråkighet gör dig kreativ

15 maj, 2019

Sommaren står för dörren och våra svenska städer fylls med människor från andra länder och vi själva kanske åker utomlands. En utlandssemester är en perfekt chans att få användning för språkkunskaper i ett andra eller tredje språk. Vad finns det då för fördelar med att kunna flera språk? Det sägs att kunskaper i ett andraspråk Läs mer

Maskinöversättning vs. människan

21 januari, 2019

Sedan 1950-talet har forskning bedrivits för att hitta ett sätt för datorer att automatiskt översätta mellan språk. Bland annat Google har kommit en bit på vägen med Google Translate, där principen ju mer text desto bättre gäller, baserat på statistik. Men det finns fortfarande inget program som har lyckats producera högkvalitativa översättningar. Anledningarna till detta Läs mer

Da’n före doppareda’n

14 december, 2018

Snart är det Jul igen, och vad passar då inte bättre med en favoritartikel i repris. Överallt i språket finns det ledtrådar om hur våra traditioner växt fram i takt med att samhället har förändrats. Till exempel kommer namnet ”dopparedagen” för julafton från att vi sedan medeltiden har ätit dopp i grytan på julafton. Julens Läs mer

Det skrivna ordet förmedlar företags identitet

08 juni, 2018

En stor del av en människas identitet ligger i hur den personen uttrycker sig. Det man säger och hur man säger det sänder ut signaler till andra människor, som i sin tur kommer att tolka dessa och skapa sig en bild av vem den personen är. Identitet, profil och image Detsamma gäller för företag som Läs mer

Därför kan översättning öka företagets vinst

10 april, 2018

Många företag ifrågasätter inte utgifter för lokaler, belysning, värme etc. men när det kommer till att anlita en översättningsbyrå för att översätta företagets dokumentation ser det annorlunda ut. Översättning ses som något valbart av många företag. Det är svårt att mäta avkastningen på pengar som investeras i översättningstjänster, och man ser ofta bara till kostnaden. Läs mer

Tala till kunden på kundens språk

20 mars, 2018

För alla företag som bedriver internationell B2B-handel, e-handel eller på annat sätt vill sälja produkter eller tjänster till kunder i nya länder bör man inte förutsätta att alla förstår engelska. Engelska är förvisso det största språket på internet, men som diagrammet nedan visar, är det långt ifrån det enda språket. När det kommer till export Läs mer

Språkmaskineriet inom EU

04 augusti, 2017

Inom EU finns 24 officiella språk och arbetsspråk: Bulgariska, franska, maltesiska, kroatiska, tyska, polska, tjeckiska, grekiska, portugisiska, danska, ungerska, rumänska, nederländska, iriska, slovakiska, engelska, italienska, slovenska, estniska, lettiska, spanska, finska, litauiska och svenska. Alla EU-medborgare ska ha rätt att få tillgång till EU-handlingar på något av det egna landets officiella språk, och ska även kunna Läs mer

Svenska språkets historia

12 juni, 2017

Språk utvecklas ständigt, och det har hänt mycket i svenskan sedan de första runstenarna restes. Runsvenska Det svenska språket dateras till vikingatidens början, omkring år 800. Den första perioden i svenskans historia kallas den runsvenska tiden (800-1225), eftersom de enda egentliga skriftkällorna från denna tid är runstenar. En viktig händelse under denna period var kristnandet Läs mer

”Vi talar inte som vi skriver, och vi skriver inte som vi talar”

11 maj, 2017

Man brukar dela upp språket i talspråk och skriftspråk. Skriftspråket ger oss ökade möjligheter till information och kommunikation, vilket har stor betydelse för samhällsutvecklingen i ett större perspektiv, men det är faktiskt inte en nödvändig del för att kalla ett språk ett språk: flera språk i världen saknar helt skriftspråk. Därför ses talformen som den Läs mer

Översättning av hemsidor

21 april, 2017

Med e-handel blir det allt lättare att nå ut till kunder runtom i världen med sina varor och tjänster, helt enkelt genom att översätta sin hemsida. Studier visar att kunder är mer benägna att handla från hemsidor på sitt eget språk, men är hemsidan dåligt översatt kan det istället ge ett oprofessionellt och föga förtroendeingivande Läs mer