• 1. Begär en offert
  • 2. Vi analyserar
  • 3. DU FÅR EN GRATIS OFFERT

Nyheter

Därför kan översättning öka företagets vinst

Därför kan översättning öka företagets vinst

Många företag ifrågasätter inte utgifter för lokaler, belysning, värme etc. men när det kommer till att anlita en översättningsbyrå för att översätta företagets dokumentation ser det annorlunda ut. Översättning ses som något valbart av många företag. Det är svårt att mäta avkastningen på pengar som investeras i översättningstjänster, och man ser ofta bara till kostnaden.

Översättning lönar sig

En studie som Common Sense Advisory har gjort bland 49 av världens 500 största företag (Fortune 500) visar att företag som investerade i översättningar både ökade sin omsättning och stärkte företagets övergripande finansiella position.

Företagen uppgav att de valde att investera i översättningstjänster för att förbättra sin kundtjänst, stärka varumärket, följa lagar och regler, öka marknadsandelen och öka omsättningen.

Mätbara resultat

De företag som utökade sin översättningsbudget hade 1,35 gånger så ofta utökat antalet marknader där de sålde varor eller tjänster. Dessa storföretag visade även 1,5 gånger så ofta upp en vinstökning än andra Fortune 500-företag.

Starkare företagskultur

Multinationella företag kan stärka sin företagskultur genom att anpassa informationen för medarbetare och samarbetspartner till deras modersmål och kultur.

De företag som översatte för att kommunicera med och behålla personal ökade 3,77 gånger så ofta sin vinst och sannolikheten att deras vinst per aktie (VPA) ökade var 2,67 gånger högre.

Översättning ger bättre resultat

Enligt Common Sense Advisorys studie kunde man se ett samband mellan investeringar i översättningar och förbättrat resultat. Naturligtvis spelar andra externa faktorer in, men utan information på lokala språk skulle en del av dessa nyckeltal inte ha kunnat realiseras. Mot bakgrund av detta bör företag se översättning som en förutsättning för att förbättra verksamheten och ett strategiskt verktyg för att skapa global tillväxt.

Nyheter

Därför kan översättning öka företagets vinst

Därför kan översättning öka företagets vinst Många företag ifrågasätter inte utgifter för lokaler, belysning, värme etc. men när det kommer...
Läs mer
Nyheter

Tala till kunden på kundens språk

Tala till kunden på kundens språk För alla företag som bedriver internationell B2B-handel, e-handel eller på annat sätt vill sälja...
Läs mer
Nyheter

Da’n före doppareda’n

Da’n före doppareda’n Snart är det Jul igen, och vad passar då inte bättre med en favoritartikel i repris. Överallt...
Läs mer
ARKIV

  • 2018
  • 2017