• 1. Begär en offert
  • 2. Vi analyserar
  • 3. DU FÅR EN GRATIS OFFERT

Nyheter

Språkmaskineriet inom EU

Språkmaskineriet inom EU

Inom EU finns 24 officiella språk och arbetsspråk: Bulgariska, franska, maltesiska, kroatiska, tyska, polska, tjeckiska, grekiska, portugisiska, danska, ungerska, rumänska, nederländska, iriska, slovakiska, engelska, italienska, slovenska, estniska, lettiska, spanska, finska, litauiska och svenska.

Alla EU-medborgare ska ha rätt att få tillgång till EU-handlingar på något av det egna landets officiella språk, och ska även kunna skriva till kommissionen och få svar på sitt eget språk. Därmed är EU-översättning ett enormt maskineri, med 1 750 anställda översättare och 600 assistenter. En del översättning läggs även ut på frilansande översättare och byråer.

Eftersom EU-dokumenten ska finnas tillgängliga för medborgarna att läsa på sina egna språk finns bland annat EU:s officiella tidning publicerad på nätet i många olika språkversioner, och det är faktiskt mycket av Google translate som baserats på dessa dokument. EU:s flerspråkiga termordlista finns även den upplagd på nätet och tillgänglig för allmänheten att söka i.

Till sin hjälp har EU olika interna verktyg och databaser som sparar termer och översatta meningar, för att effektivisera översättningen och säkerställa en konsekvent terminologi och ett konsekvent språkbruk bland annat vid uppdateringar av lagstiftningsdokument.

Exempel på EU-dokument som översätts är allt ifrån lagstiftning till ursprungsbeteckningar, webbplatser och brev till och från ministrar. Du kan alltså skriva en fråga till en minister på ditt modersmål, få den översatt till ministerns modersmål och sedan få ministerns svar översatt till ditt modersmål. De flesta texter inom EU framställs dock på engelska (ca 80%) och översätts sedan till de övriga medlemsländernas språk.

För att bli anställd som översättare inom EU krävs inte bara adekvat översättarutbildning utan även att man klarar ett särskilt uttagningsprov. Klarar man provet hamnar man på en lista med godkända kandidater, men måste ändå genomgå en klassisk rekryteringsprocess med ansökan och intervjuer om man väljs ut som intressant kandidat för en viss tjänst.

Nyheter

Därför kan översättning öka företagets vinst

Därför kan översättning öka företagets vinst Många företag ifrågasätter inte utgifter för lokaler, belysning, värme etc. men när det kommer...
Läs mer
Nyheter

Tala till kunden på kundens språk

Tala till kunden på kundens språk För alla företag som bedriver internationell B2B-handel, e-handel eller på annat sätt vill sälja...
Läs mer
Nyheter

Da’n före doppareda’n

Da’n före doppareda’n Snart är det Jul igen, och vad passar då inte bättre med en favoritartikel i repris. Överallt...
Läs mer
ARKIV

  • 2018
  • 2017