Begär en offert
Vi analyserar
Du får en gratis offert

Tolk

Global Text erbjuder pålitliga konferens- och affärstolkar till de flesta språk och sammanhang. Vi ställer höga krav på våra medarbetare för att kunna leverera professionella tolklösningar till våra kunder.

Beställ tolk eller fråga om offert på telefon 08-442 24 00.

Konferenstolk

Konferenstolkning används vid större möten och internationella konferenser. Till exempel affärsmöten, utbildningar, bolagsstämmor eller officiella besök.

Vi hjälper dig med att hitta rätt lösning och utrustning för ditt behov.

Advokat- och Affärstolkning

Vid affärsmöten, styrelsemöten, förhandlingar och besök, handplockar vi alltid tolkar med rätt kompetens för uppdraget. Våra projektledare vet hur avgörande rätt bakgrund vid affärstolkning kan vara och lägger därför stor vikt för att tillsätta den mest lämpade tolken för uppdraget.

Alla våra tolkar arbetar under tystnadsplikt, är opartiska och professionella.

Våra tolktjänster

  • Simultantolkning – Med några ords fördröjning och samtidigt som föreläsaren talar återger tolken det som sägs.
  • Konsekutiv tolkning – Tolken återger det som sägs i efterhand med ett par meningar i taget. Tolkningen sker åt båda hållen och personerna turas om att tala.